ખુશ ખબર આંગણવાડી વર્કર બહેનોને ફોન આપવામાં આવશે ,Anganwadi worker phone yojana gujarat 2024 જાણો શું હશે પ્રોસેસ

Anganwadi worker phone yojana gujarat 2024:સરકારની જાહેરાત આંગણવાડી કેન્દ્રમાં વર્કર બહેનોને ફોન આપવામાં આવશે ,જાણો શું હશે પ્રોસેસ હમણાં સરકાર દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આંગણવાડી કેન્દ્રમાં છે બહેનો કામ કરે છે તેમના માટે સારા સમાચાર છે કે તેમને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર તરફથી એક ફોન આપવામાં આવશે.

એક ફોન આપવામાં આવશે તેમાં 60 ટકા કેન્દ્ર સરકાર આવશે અને 40% રાજ્ય સરકાર આપશે અને બીજી વાત તો બેંક ખાતામાં ડાયરેક્ટ પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે જાણો શું છે સંપૂર્ણ માહિતી વધુ વિગત નીચે આપેલ છે.

આંગણવાડી વર્કર બહેનોને ફોન આપવામાં આવશે: Anganwadi worker phone yojana gujarat 2024

1. મંજૂરી:

રાજ્ય સરકારે કેન્દ્ર સરકાર પાસેથી યોજના માટે મંજૂરી મેળવવી પડશે.

કેન્દ્ર સરકાર યોજના માટે ભંડોળ ફાળવશે.

2. ડીબીટી ટ્રાન્સફર:

રાજ્ય સરકાર કાર્યકરોના બેંક ખાતામાં ડીબીટી દ્વારા પૈસા ટ્રાન્સફર કરશે.

ટ્રાન્સફર માટે, કાર્યકરોએ તેમના બેંક ખાતાની વિગતો સરકારને સુધારવાની રહેશે.

ફોન માટે પૈસા 

કાર્યકરો તેમની પસંદગીનો ફોન ખરીદી શકશે.

ફોન ખરીદતી વખતે, કાર્યકરોએ ખાતરી કરવી પડશે કે ફોન 5G સક્ષમ છે અને તેની કિંમત ₹10,000 થી ઓછી છે.

4. ચકાસણી:

સરકાર ફોન ખરીદીની ચકાસણી કરશે.

ચકાસણી માટે, કાર્યકરોએ ફોનના બિલ અને IMEI નંબર સરકારને સુધારવાની રહેશે.

આ તબક્કાઓ 2024-25 ના નાણાકીય વર્ષમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

આંગણવાડી બહેનો ને ફોન કોના દ્વારા આપવામાં આવશે

મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ દ્વારા જાહેરા મંજુર કરવામાં આવી છે ચેક કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા 60 ટકા હિસ્સો અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા 40% હેઠળ આ યોજનામાં 10,000 રૂપિયાની મર્યાદામાં સ્માર્ટફોન આપવામાં આવશે.

ફોન વિતરણના તબક્કાઓ:

1. ટેન્ડર પ્રક્રિયા:

સરકાર ફોન ખરીદવા માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા શરૂ કરશે.
ટેન્ડર જીતનાર કંપની ફોન સપ્લાય કરશે.
2. ફોનનું વિતરણ:

ફોન જિલ્લા મુખ્ય મથકો પર મોકલવામાં આવશે.
ત્યાંથી, તેઓ આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં વિતરણ કરવામાં આવશે.
3. તાલીમ:

કાર્યકરોને ફોનના ઉપયોગ અંગે તાલીમ આપવામાં આવશે.
4. મોનિટરિંગ:

સરકાર ફોનના ઉપયોગનું મોનિટરિંગ કરશે.
આ તબક્કાઓ 2024-25 ના નાણાકીય વર્ષમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે.

ખુશ ખબર આંગણવાડી વર્કર બહેનોને ફોન આપવામાં આવશે ,Anganwadi worker phone yojana gujarat 2024 જાણો શું હશે પ્રોસેસ
ખુશ ખબર આંગણવાડી વર્કર બહેનોને ફોન આપવામાં આવશે ,Anganwadi worker phone yojana gujarat 2024 જાણો શું હશે પ્રોસેસ

આંગણવાડી બહેનો ફોન માટે ફોર્મ ક્યારે ભરાશે

સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે આંગણવાડી વર્કર બહેનોને મોબાઈલ ફોન આપવામાં આવશે તેના માટે આ યોજના માટે એક એપ્રિલ 2024 ફોર્મ ભરવામાં આવશે અને પછી જ તમે ફોર્મ લઈ શકો છો.

Leave a Comment