ફોરેસ્ટ ગાર્ડની 6244 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર છેલ્લી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી જુઓ વધુ માહિતી

Forest Guard Recruitment 2024: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટાઈપિસ્ટની વિવિધ જગ્યાઓ માટે 6244 જગ્યાઓ માટે ભરતીની સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે.
આ ખાલી જગ્યાની સૂચના TNPSC ની અધિકૃત વેબસાઇટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવી છે. જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ ફોરેસ્ટ ગાર્ડ ટાઈપિસ્ટ સહિતની ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ માટે અધિકૃત વેબસાઈટ દ્વારા અરજી ફોર્મ ઓનલાઈન માંગવામાં આવ્યા છે. અન્ય રાજ્યોના ઉમેદવારોએ જનરલ કેટેગરી હેઠળ અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. વધુમાં, ભરતી વિશે વિગતવાર માહિતી નીચે આપેલ છે.

ફોરેસ્ટ ગાર્ડની 6244 જગ્યાઓ માટે ભરતી

BhartiForest Guard
પોસ્ટForest Guard and Various
અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ28 ફેબ્રુઆરી 2024
વય મર્યાદાન્યૂનતમ ઉમર 18 વર્ષ
FormOnline

શૈક્ષણિક લાયકાત

આ ભરતી માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત નીચે મુજબ છે.
લઘુત્તમ શૈક્ષણિક લાયકાત 10 અને 12 પાસ રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ઉમેદવારોએ સત્તાવાર સૂચના દ્વારા શૈક્ષણિક લાયકાત સંબંધિત માહિતી તપાસવી જોઈએ, જેની લિંક નીચે આપવામાં આવી છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

ફોરેસ્ટ ગાર્ડ સહિત વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી નીચે મુજબ કરવામાં આવશે:-

 • લેખિત પરીક્ષા
 • શારીરિક કાર્યક્ષમતા અથવા કૌશલ્ય પરીક્ષણ
 • ઈન્ટરવ્યુ
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી તપાસ

વય શ્રેણી

આ ભરતી માટે અરજદારોની લઘુત્તમ વય 18 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે, જેમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડનો સમાવેશ થાય છે. આ ભરતી માટે અરજદારની મહત્તમ ઉંમર 32 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી હતી.

અરજી ફી

આ ભરતી માટે અરજદારોની ફી નીચે મુજબ નક્કી કરવામાં આવી છે. વન-ટાઇમ રજિસ્ટ્રેશન ફી ₹150 અને પરીક્ષા ફી ₹100 રાખવામાં આવી છે.

અરજી ફોર્મ કેવી રીતે ભરવું?

ફોરેસ્ટ ગાર્ડનો સમાવેશ કરતી વિવિધ જગ્યાઓની ભરતી માટે અરજી ફોર્મ ભરવા માટે નીચેના પગલાંઓ અનુસરવા જોઈએ:-

 • સૌથી પહેલા તમારે TNPSCની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવું પડશે.
 • પછી હોમ પેજ પર “માહિતી” વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • ત્યાં પીડીએફ ફાઇલ દ્વારા ભરતીની સૂચના આપવામાં આવે છે, તેને ડાઉનલોડ કરો.
 • બધી માહિતી તપાસ્યા પછી, નોંધણી વિકલ્પ પર ક્લિક કરો.
 • મોબાઈલ નંબર સહિતની તમામ જરૂરી માહિતી ભરીને વન ટાઈમ રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે.
 • વન-ટાઇમ નોંધણી પૂર્ણ કર્યા પછી, “ઓનલાઈન એપ્લિકેશન” લિંક પર ક્લિક કરો.
 • દસ્તાવેજ સંબંધિત ફોટો સહી સહિતની તમામ જરૂરી માહિતી અપલોડ કરો.
 • એપ્લિકેશન ફોર્મ પૂર્ણ કર્યા પછી, સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • છેલ્લે, એપ્લિકેશન ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લો અને તેને ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે સાચવો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

આ ભરતી માટે ઓનલાઈન માધ્યમથી ફોર્મ મંગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ફોરેસ્ટ ગાર્ડ અને ટાઈપિસ્ટનો સમાવેશ થાય છે. 30 જાન્યુઆરી 2024થી ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. જ્યારે અરજી ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 28 ફેબ્રુઆરી 2024 નક્કી કરવામાં આવી છે. આ ભરતી પરીક્ષા 9 જૂન 2024 ના રોજ લેવામાં આવશે.

મહત્વપૂર્ણ લિંક્સ

ઓફિશ્યિલ (સત્તાવાર) જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment