પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024: sarkarijob2024.com પર આપનું સ્વાગત છે EMRI ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસ, ગુજરાત સરકાર સાથે PPP મોડલ હેઠળ 108 ઇમર્જન્સી એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ અને 104 હેલ્થ હેલ્પલાઇનનું સંચાલન કરે છે, હાલમાં નીચે જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારોની શોધમાં છે. તમે અન્ય વિગતો જેમ કે પોસ્ટનું નામ, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી, અનુભવ, અભ્યાસક્રમ અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે.

GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

 • સંસ્થાનું નામ: એમોરી ગ્રીન હેલ્થ સર્વિસીસ
 • પોસ્ટનું નામ: મેડિકલ ઓફિસર, ફાર્માસિસ્ટ
 • સૂચના તારીખ : /26/03/2024
 • અધિકૃત વેબસાઇટ: https://www.emri.in/
આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   VMC Recruitment 2024: વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતીની જાહેરાત

શૈક્ષણિક લાયકાત

મેડિકલ ઓફિસર

 • લાયકાત: BHMS/ BAMS
 • અનુભવી/બિન અનુભવી
આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   HDFC Bank Supervisor Recruitment 2024: એચડીએફસી બેન્ક દ્વારા 13,105 પદો પર ભરતી

ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ કામ કરવા તૈયાર

ફાર્માસિસ્ટ

 • લાયકાત : બી. ફાર્મ. ડી.ફાર્મ
 • અનુભવી/બિન અનુભવી

ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ કામ કરવા માટે તૈયાર

પસંદગી પ્રક્રિયા

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   NVS Recruitment 2024: નવોદય વિદ્યાલય સમિતિમાં 500+ જગ્યાઓ પર પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી

ફી

 • કોઈ ફી નથી

ઉંમર મર્યાદા

 • નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ લાગુ છે.

અરજી ફી

 • કોઈ અરજી ફી નથી.

જોબ સ્થાન

1. સુરત

2. વડોદરા

3. પંચમહાલ

4. વલસાડ

5. જૂનાગઢ

6. મહેસાણા

7. સાબરકાંઠા

8. ભાવનગર

કેવી રીતે અરજી કરવી

પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો મૂળ અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલો, પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ સાથે ઇન્ટરવ્યૂમાં હાજરી આપી શકે છે.

સરનામું: જાહેરાત પર અથવા નીચે આપેલ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

 • ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ: 27/03/2024
 • ઇન્ટરવ્યૂનો સમય : સવારે 10:00 થી બપોરે 02:00 સુધી.
પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024
પરીક્ષા વગર સીધી નોકરી GVK ગુજરાત 108 માં ભરતી: Gujarat GVK EMRI 108 Recruitment 2024

જરૂરી લિંક:

સૂચના : અહીં ક્લિક કરો

હોમપેજની મુલાકાત લો: અહીં ક્લિક કરો

Leave a Comment