Jamin Mahesul Mahiti Gujarat: જમીન ને લગતી તમામ મહેસૂલ વિભાગ માહિતી આપેલ છે ,7/12 , જમીન રેકોર્ડ

Jamin Mahesul Mahiti Gujarat: જમીનના દસ્તાવેજો અને ઈ-ગવર્નન્સ પ્રોજેક્ટ આ દસ્તાવેજમાં, ચોક્કસ ગામની જમીન તેના નામ, તાલુકો, જિલ્લો અને તેના એકાઉન્ટ નંબર દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં જમીન માલિકોના નામ અને બ્લોક સર્વે નંબરનો પણ સમાવેશ થાય છે. 8 અ ના ઉતારા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ ગામમાં લેવામાં આવેલી જમીન માપણીની તારીખ અને ક્રમ નંબરનો ઉલ્લેખ કરવા માટે થાય છે. જમીન કોના નામે છે, જમીન સર્વે નંબર નકશો જોવા માટે, ૭ ૧૨ જમીન સર્વે નંબર નકશો, જુના સરવે નંબર, જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે, જમીન સર્વે નંબર જોવા માટે, જમીનનો નકશો જોવા માટે, સર્વે નંબર સાથે ગુજરાત ગામનો નકશો.

ખેડૂત માટે મહત્વના દસ્તાવેજો: 7 12 8અ ના ઉતારા જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે

આ દસ્તાવેજમાં, ચોક્કસ ગામની જમીન તેના નામ, તાલુકો, જિલ્લો અને તેના એકાઉન્ટ નંબર દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં જમીન માલિકોના નામ અને બ્લોક સર્વે નંબરનો પણ સમાવેશ થાય છે. 8 અ ના ઉતારા દસ્તાવેજનો ઉપયોગ ગામમાં લેવામાં આવેલી જમીન માપણીની તારીખ અને ક્રમ નંબરનો ઉલ્લેખ કરવા માટે થાય છે anyror 7/12, AnyRoR Rural land record, 7/12 ની નકલ online download, 7/12 utara gujarat online,

નમૂના 7/12 ના ઉતારા

mehsul vibhag gujarat paripatra ગામની કચેરીઓ સીરીયલ નંબર 1 થી 18 સુધીના રેકોર્ડની જાળવણી કરે છે. આ પૈકી, નમૂના 7/12 ના ઉતારા કૃષિ હેતુઓ માટે વપરાતી જમીન માપણીઓ દર્શાવે છે, ખાસ કરીને ગામ નમૂના નંબર – ૭ ની વિગતો તરીકે ઓળખાય છે. ગામ નમૂના નંબર – ૭ ની વિગતોમાં દરેક એન્ટ્રી માટે બ્લોક અથવા સર્વે નંબરનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ, ગામ નમૂના નંબર – ૭ ની વિગતો, જમીન વિસ્તાર, આકાર અને અન્ય સ્પષ્ટીકરણો જેવી વિગતો નોંધવામાં આવે છે. હાથ ધરવામાં આવેલી જમીન માપણીની તારીખ અને ક્રમ નંબર પણ નોંધવામાં આવે છે.

જમીન ખાતા નંબર જોવા માટે યોગ્ય જમીનનો રેકોર્ડ:

જમીન સર્વે નંબર માં , હેકટર અને ચોરસ મીટરમાં વિસ્તાર, આકાર અને ખેતી, સિંચાઈ અથવા બાગકામ માટે જમીનની યોગ્યતા સંબંધિત વધારાની માહિતી જેવી વિગતોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં પાણીનો હિસ્સો પણ સામેલ છે, જે સરકારી કૂવાઓમાંથી ફાળવવામાં આવેલા પાણીની માત્રાને સ્પષ્ટ કરે છે. 7/12 8અ ગુજરાત online, જમીન સર્વે નંબર જોવા માટે, 7/12 8a gujarat, 7/12 online,

ઓળખના હેતુઓ માટે, ખાતા નંબર 8-અ મુજબ) અને અલગ-અલગ સર્વે સમયગાળા હેઠળ નોંધાયેલા નંબરો જમીન માલિકોના નામની બાજુમાં લખવામાં આવે છે. આ નંબરો સમય જતાં આ જમીન સંબંધિત કોઈપણ ફેરફારો અથવા અપડેટ્સને ટ્રૅક કરવામાં મદદ કરે છે. જો તે કોઈ ચોક્કસ સરકારી યોજનાઓ અથવા આવક સંબંધિત ફેરફારો હેઠળ આવે છે, તો તેની પણ નોંધ લેવામાં આવે છે.

જમીન પરના વિવાદો અથવા બહુવિધ અધિકારોના કિસ્સામાં, ખાટા નંબર સંદર્ભ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. તે વિશિષ્ટ અધિકારો અને બાકી લેણાં સાથે સંકળાયેલું છે, જે જમીનના વર્ણન અને તેના સંબંધિત અધિકારો અને જવાબદારીઓ સાથે વિગતવાર છે.

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ માહિતી સરકારી નીતિઓ અને જમીનના નિયમો અનુસાર બદલાઈ શકે છે.

જમીન એ ખેતીનું જીવન છે. ખેડૂતો અક્ષય તૃતીયા પર જમીન અને તેમના ખેતરોની પૂજા કરીને નવા વર્ષની શરૂઆતની ઉજવણી કરે છે. જેઓ ખેતીની જમીન ધરાવવા માંગતા હોય તેમના માટે ખેડૂત બનવું જરૂરી છે. યોગ્ય જમીન ધરાવતા ખેડૂતો ખેતી અને સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ માટેની સરકારી યોજનાઓમાં ભાગ લેવા પાત્ર છે. નવી શરત અને જૂની શરત.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   Lok Sabha Election 2024 | ભાજપની ચોથી યાદી જાહેર, આ 15 ઉમેદવારોને ટિકિટ, ગુજરાતની 4 બેઠકો પર કોણ?

જૂની શરતની જમીન એટલે શું

જૂની શરતો પરંપરાગત જમીન માલિકીનો સંદર્ભ આપે છે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓના જૂથને વારસામાં મળેલી અથવા પેઢીઓથી જમીન હસ્તગત કરવામાં આવે છે, અને તેઓ સરકારી હસ્તક્ષેપ વિના અન્ય વ્યક્તિને જમીન વેચી શકે છે.

નવી શરત :

નીચે દર્શાવ્યા મુજબ જમીન ધારણ કરી શકાય છે.

 • વારસાગત અધિકારો દ્વારા: વારસા દ્વારા મેળવવામાં આવેલી જમીન, જ્યાં વ્યક્તિ સરકારની મંજૂરીની જરૂર વગર જમીનનો માલિક બની જાય છે. આ કિસ્સામાં, સરકારી હસ્તક્ષેપ વિના જમીન અન્ય વ્યક્તિને વેચી શકાય છે.
 • સરકારી અનુદાન દ્વારા: સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી જમીન, ઘણીવાર કૃષિ અથવા વિકાસલક્ષી હેતુઓ માટે. આવી જમીનનો ઉપયોગ પ્રાપ્તકર્તા દ્વારા નિર્દિષ્ટ હેતુ માટે કરી શકાય છે પરંતુ ચોક્કસ શરતો અને સરકારી નિયમોનું પાલન કર્યા વિના તેને વેચી અથવા ટ્રાન્સફર કરી શકાતી નથી.
 • સરકાર સાથે રોજગાર દ્વારા: સરકારી રોજગાર લાભોના ભાગ રૂપે સંપાદિત જમીન. આવી જમીનનો ઉપયોગ અને ટ્રાન્સફર સરકારી નિયમો અને નિયમોને આધીન છે.
 • ઔદ્યોગિક, રહેણાંક અથવા અન્ય યોજનાઓ હેઠળ: ઔદ્યોગિક ઝોન, રહેણાંક વિકાસ વગેરે જેવી વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ સંપાદિત જમીન. આવી જમીનનો ઉપયોગ અને ટ્રાન્સફર યોજનાના નિયમો અને શરતો દ્વારા સંચાલિત થાય છે. જમીન વેચી શકાતી નથી પરંતુ ચોક્કસ હેતુઓ માટે લીઝ પર આપી શકાય છે.
 • સહકારી, વૃક્ષારોપણ, વગેરે માટે ફાળવેલ જમીન: સહકારી મંડળીઓ, વૃક્ષારોપણની પહેલ અને અન્ય હેતુઓ માટે સરકાર દ્વારા ફાળવવામાં આવેલી જમીન. આવી જમીનનો ઉપયોગ માત્ર નિર્ધારિત હેતુ માટે જ થઈ શકે છે અને તેનું ટ્રાન્સફર કે વેચાણ થઈ શકતું નથી.
 • ક્રમાંક-નશજ-102006-571-જ (પાર્ટ-2), બિનખેતી પ્રીમિયમ પાત્ર, નવી શરત અને જૂની શરત, જૂની શરતની જમીન એટલે શું, પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર, બીન ખેતી પ્રિપાત્ર, બિનખેતી શરતભંગ, જમીન ની શરત ભંગ કોને કહેવાય

ખેતી માટે, જમીનના પ્રકાર કેટલા છે , ખેતી સિવાયના જમીનના ઉપયોગ માટે બિન-કૃષિ પરવાનગી (N.A. પરવાનગી) મેળવવી જરૂરી છે.

જમીનના રેકોર્ડ દસ્તાવેજ

online download, 712 utara gujarat online
online download, 712 utara gujarat online
 • જમીન માપન: હેક્ટર અને ચોરસ મીટરની જમીનનો કુલ વિસ્તાર, જેના આધારે જમીન કરની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
 • જમીન આકાર: જમીનનો આકાર, તેના પરિમાણો અને સીમાઓ દર્શાવે છે.
 • વિશેષ અને વિશિષ્ટ કલમો: વિસ્તાર અને આકાર ઉપરાંત, જમીન કર ચોક્કસ સરકારી માપદંડોના આધારે બદલાઈ શકે છે, જે આ વિભાગમાં વિગતવાર છે.
 • પાણીનો હિસ્સો: જો જમીનને સરકારી કુવાઓમાંથી પાણીની પહોંચ હોય, તો આ દસ્તાવેજમાં પાણીની વહેંચણીનો કરાર ઉલ્લેખિત છે.

આ વિગતો ખાતામાં નોંધાયેલી છે, જે જમીનનું અધિકૃત ખાતું છે. ખાટા નંબર (8-A મુજબ) અને અન્ય સંદર્ભ નંબરો સમયાંતરે જમીન સંબંધિત ફેરફારો અને અપડેટ્સને ટ્રેક કરવા માટે જરૂરી છે, ખાસ કરીને માલિકી ટ્રાન્સફર અથવા જમીનના વપરાશમાં ફેરફારના કિસ્સામાં.

કાયમી ગણોતિયા

ગણોતિયા એટલે શું, ગણોતધારો એટલે શું, ગણોતધારો pdf, ખેડે તેની જમીન કાયદો pdf, મુંબઈ ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન અધિનિયમ-૧૯૪૮ pdf, ગણોતિયા ધારો, ગણોત ધારાની કલમ 43, ગણોતધારા કલમ 32 પી, નવો જમીન કાયદો,
જમીન ના દાવા, જમીન મહેસુલ કાયદો pdf, શ્રી સરકાર જમીન પાછી મેળવવા, જમીન કબજો મેળવવા, જમીન ભોગવટો, ગણોતધારા કલમ 32 પી,રૈયતવારી પ્રથા એટલે શું,
જમીનની ઉપજનો ગણોત કહે છે. મુળ જમીન માલિકોની જમીન ખેડનાર અને તેમાંથી પેદા થયેલ ઉપજ (ગણોત) જમીન માલિકને આપે તેને ગણોતિયા કહે છે.(ખ) બીજા હક્કો અને બીજાની વિગતો: બીજા હક્કોમાં આ જમીન બેંક અથવા અન્ય નાણાંકીય સંસ્થામાં તારણમાં મૂકી ધિરાણ લીધેલ હોય અથવા તે જમીન ઉપર કોઈ મનાઈ હૂકમ અથવા વચગાળાના હૂકમ હોય તો તેની નોંધ આ કોલમમાં કરેલી હોય છે.પહેલાના સમયમાં ખાનગી રાહે ગીરો મુક્લ જમીન હોય કે સાદો કરાર કરેલ હોય તેની પાર. નોંધ થતી તી, આજે ફક્ત રજીસ્ટર્ડ દસ્તાવેજથી ગીરોખત કરેલ હોય તો તેની નોંધ કરવામાં આવે છે.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   Gujarat Police New Rules and Regulations: ગુજરાત પોલીસ ભરતીના નવા નિયમો, પરીક્ષા પાસ કરવા જાણી લો નવા નિયમો

7/12 Utara Gujarat online

7/12 ના ઉતારા ખેડૂતોની પાણીપત્રકમાં પ્રતિવર્ષે બદલતી માહિતી છે. આ પાણીપત્રક ખેડૂતોને ખેડનાર પાકનું નામ, ખેતી કરવાની મુદ્દત, જમીન પર વૃક્ષોની વિગતો અને વર્ષે બદલતું પત્રક્રમ દર્શાવે છે. આ માહિતી ખેડૂતોને આપવામાં આવે છે તાકી તેમની ખેતી માં સાચીની જરૂરીયાતો પૂરી થઈ શકે. આ પાણીપત્રકમાં ખેડૂતનું નામ સતત બદલતું રહે છે, અને તેમની જમીન ઉપર તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય, અને દેશનો આધાર બને છે. આ માહિતી સરકારને યોગ્ય રીતે અને નિયમિતપણે મેળવવાની જરૂર છે. દરેક ખેડૂત પ્રતિવર્ષે તલાટી દ્વારા આપવાની જરૂર છે. પ્રતિનાં ગામમાં આ પત્રકનાં આધારે તાલુકા, જીલ્લા, રાજ્ય, અને દેશનો પ્રમાણો દર્શાવવામાં આવે છે. આથી, આ પ્રકારની માહિતી યોગ્ય રીતે અને નિયમિતપણે સરકારને મળી શકે. પાણીપત્રકમાં જમીનનો નકશો અને આકાર પણ દર્શાવવામાં આવે છે. આપણે જમીનના ઉપરનો ક્ષેત્રફળ અને પાણીપત્રકનાં નામની વિગતો જાણી શકીએ. જો કોઈ ખેડૂત એવું પાણીપત્રક ન ધરાવે તો તેને પાક વીમાની રીતે મેળવવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. હવે, ગુજરાત સરકારે કેટલાક જિલ્લાઓમાં 7/12 ના ઉતારા ને અલગ અલગ આપવાનું શરૂ કર્યું છે, અને આવી રીતે તમામ જિલ્લાઓમાં એવી નમૂના તૈયાર થશે. રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોની જમીનની માપણી કામગીરી સફળતાપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કર્યું છે. આથી, આ નમૂનામાં ખેડૂતની જમીનનો નકશો અને આકાર પણ દર્શાવવામાં આવશે.

ગામ નમૂના નંબર ૬ જમીન હક્કપત્રક : gam namuna number 6

ગામ નમૂનો – ૬ જમીન હક્કપત્રક એ તત્ત્વોનું દસ્તાવેજ છે જે જમીન અંગે સમયસમયે થતી હૃક સંબંધોને નોંધે છે. આ નમૂનામાં ગામ, તાલુકો, અને જિલ્લોનું નામ, નોંધ, તારીખ, અને કારણો નોંધવામાં આવે છે. તમારી ખાતાની વિગતો દશાક્ષર નંબરથી આપેલી છે. જો પહેલી વખત કોઈ નોંધ નમંજૂર થવો હોય, તો ક્રમાંક અને તારીખ દર્શાવી છે. છેલ્લી ખાતામાં તપાસણી કરવાના અધિકારીનો નામ, સહી, તારીખ, હક્ક કમ અને હોદદો લખાયેલો છે.

નીચેની માહિતી મહેસુલી વિભાગ માં મળી જશે
ગામ નમૂના નંબર 1 થી 18 pdf, ગામ નમૂના નંબર 2 pdf, ગામ નમૂના નંબર 1 pdf, ગામ નમૂના નંબર 16 pdf, ગામ નમૂના નંબર 2 online, ગામ નમૂના નંબર 2 ફોર્મ, ગામ નમૂના નંબર – ૭ ની વિગતો, ગામ નમુનો નંબર ૭ અને ૧૨,

જો ખેડૂત ફેરફાર માટે નિયત ફોર્મમાં જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી કરે, તો તે રેકર્ડમાં તેમની પાકી નોંધની જરૂર પડે છે. અને ૩૦ દિવસ પછી તેમની નોંધ પાકી થાય છે. ખેડૂતને આ સમયમાં તેમની નોંધનો માન્યતા દેવાની પ્રક્રિયામાં સંબંધિત વ્યક્તિને સૂચના પાઠાવવામાં આવે છે, જે જમીન મહેસુલની ભાષામાં કા.ક. ૧૩૫-ડી અને નોટીસ મેળવે છે. જો પ્રતિસ્થાનના ૩૦ દિવસોમાં કોઈ નોંધ પાકી ન થાય, તો કાચ ફેરફાર નોંધની પાકી પ્રક્રિયામાં આવે છે.

જમીન દસ્તાવેજ અંગે માહિતી

(૧) જમીન – જમીન

() ગણત – ગણોત

(૩) નાશ – નવી શરત

(૪) જુશ – જુની શરત

(૫) પ્રસપ્ર – પ્રતિબંધિત સત્તા પ્રકાર

(૬) ૭૩એ – આદિવાસીને આપેલ સરકારી જમીન અંગે કેન્દ્ર સરકારનો કાયદો

જમીનને લગતી બાબતો અંગેના વહીવટ માટે સરકારશ્રી દ્વારા નીચે જણાવ્યા મુજબનું વહીવટી માળખું ગોઠવાયેલ હોય છે જેમાં જીલ્લા કક્ષાએ કલેકટરશ્રીથી માંડી ગામ કક્ષાએ તલાટીનો સમાવેશ થાય છે. તેનો ફલોચાર્ટ અન્ને દર્શાવેલ છે.

ઈ-ધરા / જમીન નોંધણી સંચાલન પદ્ધતિ:

રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય સ્ત્રોત જમીન મહેસુલ છે. જમીન મહેસુલની વસુલાત માટે દફતરની જાળવણી કરવામાં આવે છે. જમીન દફતરમાં, કોઈપણ જાતના ફેરફાર (જેમણે વેચાણ, વારસાગત નામફેર, વહેંચણી, ભાડાકરાર, વગેરે) ગામના તલાટી દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. આ પદ્ધતિ બોજારૂપ, અપારદર્શક, વ્યવહારકુશળતામાં અઘરી હતી.

આ પોસ્ટ પણ વાંચો:   સાપને જ રમકડું સમજીને બાળક તેની સાથે રમવા લાગ્યું,જૂઓ વીડિયો

ઈ ધરા માં આ માહિતી આપવામાં આવશે : 7/12 utara gujarat online, 7/12 utara gujarat, 7/12 utara online website, E dhara 7 12 pdf, dhara 7 12 online gujarat, E dhara712online, E dhara 7 12 gujarat, 7/12 8a gujarat,

ગુજરાત સરકારે, આઇટી ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને, ઈ-ધરા જમીન નોંધણી સંચાલન પદ્ધતિનું અમલ મૂક્યું છે અને તે રાજ્યમાં દોઢ કરોડ અને તેથી વધુ જમીનના દસ્તાવેજોની નોંધણી કોમ્યુટરમાં કરે છે. આ ઈ-ધરા (જમીન નોંધણી સંચાલન પ્રવૃત્તિના) મુખ્ય હેતુઓ નીચે મુજબ છે:

જમીન નોંધણીના હેતુઓ :

(૧) ગુણવત્તાયુક્ત સેવાઓ આપવી.

(૨) ખેડૂતો તથા નાગરિકોના તેમના દસ્તાવેજો સરળ રીતે ઉપલબ્ધ કરાવવા.

(૩) સેવામાં પારદર્શિતા લાવવી.

(૪) સેવામાં વહીવટી સરળતા લાવવી.

(૫) જમીન દફતરમાં થતા સુધારાની ત્વરિત નોંધ કરવી.

(૬) લાંચરૂશ્વતથી મુકત સેવા નાગરિકોને પુરી પાડવી.

અગાઉના સમયમાં, તલાટી દ્વારા હાથે લખીને વિવિધ ડાખલી કે નમુના આપવામાં ઘણો સમય જતો હતો. વળી, અક્ષરો પણ સારા ન હોય તો વાંચવા તેમજ તેનો અર્થ કરવામાં મુશ્કેલી રહેતી. વિશેષમાં, દફતર જાળવણીમાં પારદર્શક્તા અંગેની ફરિયાદો પણ છે. આવતી, આ બધી મુશ્કેલીઓનું નિરાકરણ માટે ઈ-ધરા પ્રોજેક્ટનો અમલ થયો છે, જેના કારણે પ્રિન્ટ દ્વારા સ્વચ્છ અને સુઘડ દાખલા, નમૂનો ખેડૂતો અને નાગરિકોને મળ્યો છે. દસ્તાવેજોની ફેરફાર નોંધ માટે પણ નક્કી કરેલા અધિકારીના અંગુઠાની છાપ દ્વારા જ કોમ્યુટરમાં ફેરફાર શક્ય બને છે, અને પરિણામે રેકોર્ડ સાથે ચેડાં થવાની વાત એક ભૂતકાળ બની ગઈ છે. આવા ઈ-ધરા પ્રોજેક્ટનો અમલ બદલ ગુજરાત સરકારને ઈ-ગર્વનન્સ એવોર્ડ પણ આપવામાં આવેલ છે.

ઈ-ધરા પ્રોજેકટ હેઠળ જમીન દફતરની સેવાઓ

 1. વેચાણ
 2. વસિયત
 3. બક્ષિસ
 4. વહેંચણી
 5. વારસાઈ
 6. જમીન ફાળવણી
 7. ભાગીદારીથી અધિકાર દાખલ
 8. હક કમી
 9. ભાડુઆત હક દાખલ
 10. ગણોત મુક્તિ
 11. બોજા દાખલ
 12. બોજા મુક્તિ
 13. ગીરો દાખલ
 14. ગીરો મુક્તિ
 15. ટકડાં ઓળખ
 16. ટુકડા કમી
 17. બિન ખેતી
 18. શારત બદલી મુદત
 19. મોજરી સુધારણા
 20. જોડાણ
 21. એકત્રીકરણ
 22. જમીન સંપાદન
 23. હુકમો
 24. કલમ-૪ મુજબ સૂચનાઓ
 25. કલમ-૬ (એલ.એ.) હેઠળ નોંધ
 26. કે. જે.પી.
 27. મોજણી અદલ બદલ
 28. કબજેદાર નામ ફેર
 29. સગીર, પુન્ન
 30. હયાતીમાં હક દાખલ
 31. હવાનીમાં વહેંચણી
 32. જમીન ખાલસા
 33. ભાડા પટ્ટો
 34. બીજો હક દાખલ
 35. બીજો હક કમી

આ જમીન લગતી માહિતિ ANYROR પર મળી જશે:
મોબાઈલ થી જમીન માપણી, જમીન માપણી એપ્લિકેશન, જમીન માપણી કેવી રીતે કરવી, જમીન માપણી ના નિયમો, જમીન માપણીનકશો, ખેતીવાડી જમીન માપણી સીટ, જમીન માપણી ગુજરાત, ઓનલાઇન જમીન માપણી,

જમીન માપણી કોષ્ટક જમીન માપણી ના એકમો ખેડૂતમિત્રોને ઉપયોગી

 1. ૧ ચોરસ ફૂટ = ૦.૦૯૨૯ ચોરસ મીટર
 2. ૧ ચોરસ ફૂટ = ૧૪૪ ચોરસ ઈંચ
 3. ૧ ચોરસ વાર =૯ ચોરસ ફૂટ
 4. ૧ ચોરસ વાર = ૦.૮૩૬૧ ચોરસ મીટર
 5. ૧ ગુંઠા = ૧૦૧૦ ચોરસ ફૂટ
 6. ૧ ગુંઠા = ૧૨૧ ચોરસ વાર
 7. ૧ ગુંઠા = ૧૦૧.૧૭ ચોરસ મીટર
 8. ૧ વસા = ૧૨૮૦ ચોરસ ફૂટ
 9. ૧ વસા = ૧૪૨.૨૨ ચોરસ વાર
 10. ૧ વસા=૧૧૯ ચોરસ મીટર
 11. ૨૦ વસા = ૧ વીવું
 12. ૨૪ ગુંઠા = ૧ વીવું ગાયકવાડી તાબાના ગામોમાં)
 13. ૧ વીવું = ૨૫૫૯૧.૫૦ ચોરસ ફૂટ
 14. ૧ વીવું = ૨૮૪૩.૫ ચોરસ વાર
 15. ૧ વીવું = ૨૩૭૮ ચોરસ મીટર
 16. ૧ ગુંઠો = ૧૦૧.૧૭૧૩ ચોરસ મીટર
 17. ૪૦ ગુંઠા = ૧ એકર
 18. ૧૦ ગુંઠા = ૧ હેકટર
 19. ૧ એકર = ૪૦૪૬.૮૫ ચોરસ મીટર
 20. ૧ એકર = ૦.૪૦૫ હેક્ટર
 21. ૧ હેક્ટર = ૨.૪૭૧૧ એકર
 22. ૧ હેકટર = ૧.૧૯૬૦ ચોરસ વાર
 23. ૧ હેક્ટર = ૧૦, ચોરસ મીટર
 24. ૧૦૦ હેક્ટર = ૧ ચોરસ કિલોમીટર
 25. ૧ કિ.મી. = ૩૩૩.૩ ફુટ
 26. ૧ કિ.મી.= ૦.૬૨૧૪ માઈલ
 27. ૧ કિ.મી. = ૧૦૦૦ મીટર
 28. ૧ માઈલ = ૧.૬૦૯ કિલોમીટર
 29. ૧ ચોરસ માઈલ = ૬૪૦ એકર
 30. ૧ ચોરસ માઈલ = ૨૫૯ હેકટર
 31. એક ગુંઠા બરાબર કેટલા ચોરસ ફૂટ
 32. એક ગુંઠા બરાબર કેટલા ચોરસ મીટર
 33. 1 વાર બરાબર કેટલા ચોરસ મીટર
 34. એક હેક્ટર બરાબર કેટલા એકર

ગુજરાતના ખેડૂત મિત્રોને જમીન રેકોર્ડ જોવા માટે વેબસાઈટ ખોલવાની રહે છે.  ક્લિક કરો 

જમીન માહિતી (FAQS)

1 એકર બરાબર કેટલા વીઘા?
૧.૭૪ વિઘા

1 વીઘા બરાબર કેટલા ચોરસ ફૂટ?
૧ વિઘા = ૨૩૭૮ ચોરસ ફૂટ.

1 હેક્ટર કેટલા વીઘા ગુજરાત?
6.25 વીઘા.

1 વીઘા બરાબર કેટલા ફૂટ?
1 વીઘા =17424 ફૂટ.

1 વીઘા બરાબર કેટલા ગુંઠા?
૧ વિઘા = ૨૩.૫૦ ગુંઠા.

Leave a Comment