સમુદ્રની નીચે સુરંગમાં દોડશે બુલેટ ટ્રેન: મુંબઈના સ્ટેશનો માટે કામ શરૂ, ખાસ બોટમઅપ પદ્ધતિનો કરાશે ઉપયોગ

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. મુંબઈ-અમદાવાદ … Read more